Enklare miljökontroll BAS

Kostnad: 1.500:- + moms

Vi mäter förekomsten av mikropartiklar, CO2, relativ luftfuktighet och temperatur.
Du erhåller en skriftlig rapport med våra utlåtanden inom tre dagar.
Rekomenderas som en första åtgärd.

Miljökontroll & Analys

Kostnad: Från 12.000:- + moms

Vi gör en miljömätning BAS i kombiation av ett konsultativt besök för planering av provtagning & analyser. Du får en BAS-rapport samt offert på forsatt utredning.
Rekomenderas vid lukt och mögelproblem.

Luftmiljöstyrning

Kostnad: Från 595:- / månad

Vi kontrollerar och styr kvalitén på er inneluft löpande samt sätter in åtgärder när det behövs.
Rekomenderas på kontor efter till exempel en inledande miljökontroll BAS.

Rökrum & tobaksrök

Komplett program för rökrum och liknande miljöer.

Även om rökning inomhus är i lag förbjuden på arbetsplatser och offentliga miljöer kan det ibland behövas alternativ. Vi har lång erfarenhet och ett komplett program för dessa frågor.