REN LUFT EN INVESTERING

Ren inneluft ger minskad sjukfrånvaro, ökad trivsel med högre effektivitet och minskat städbehov.

Åtgärda dålig inneluft

Publicerad 2016-08-10
Lyssna på din kropp. Om du upplever att luften är dålig ska du ta det på allvar och verkar för att åtgärda problemet. Vi kan hjälpa dig med utredningar och hjälpmedel. Vanliga symptom vid dålig inomhusmiljö är huvudvärk, upplevelsen av torr luft, irriterade ögon, torra slemhinnor, klåda, koncentrationssvårigheter och trötthet.
Arbetsgivaren har alltid ansvaret gentemot den personal som arbetar i dennes lokaler. Det går alltså inte att skylla på fastighetsägaren eller förvaltaren.

Allmäna bestämmelser
Det finns vissa regler och gränsvärden i AFS:en för inneluften på arbetsplatsen. Dessa gränsvärden är min/max nivåer och avser i sort sett bara koldioxidhalter, luftflöden och i någon mån temperatur/relativ luftfuktighet. Fastighetsägaren ser oftast till att hålla sig precis inom gränserna. Men det betyder inte att luften är ren. För inneluft på kontor finns i praktiken inga gränsvärden för farliga mikropartiklar.

Ta reda på fakta
Det är idag ganska enkelt att ta reda på om luften är förorenad. Till att börja med kan du vidta åtgärder själv. Du kan få hjälp med luft- och partikelmätningar hos oss. Om en större utredning är nödvändig hjälper vi till med det.

Undersök och åtgärda själv
Här följer några exempel på vad du själv kan göra för undersökningar och åtgärder om du misstänker att luften är smutsig:

 • Leta upp ventilerna för ventilationen. Kontrollera att dessa ser rena ut.
 • Tag en vit näsduk eller servett och torka av olika ytor till exempel datorskärmen. Om det blir en gråsvart nedsmutsning i näsduken betyder det att luften är full av samma smuts, förmodligen mikropartiklar.
 • Tag en trasa och torka på insidan längs fönsterlisterna. Är trasan gråsvart eller ren? Otäta fönster släpper in mycket partiklar utifrån på grund av skillnader mellan undertryck och övertryck i ventilationssystemet. Är din arbetplats belägen i trafikerat område finns risk att det är avgas- och gummipartiklar som tränger in.
 • Kontrollera alla elektriska apparater som har någon form av fläkt, till exempel datorn. Den smuts som finns i fläkten finns även i luften du andas.


Om du hittar tydliga spår enligt punkterna ovan kan du börja med att titta på inredningen:


 • Vilken typ av matta ligger på golvet? Textilier och heltäckningsmattor är källor till dålig luft. Speciellt om städrutiner är dåliga eller obefintliga.
 • Finns skrivare, kopiatorer eller faxmaskiner i närheten? Dessa typer av maskiner sprider ohyggliga mängder stoff och partiklar. Maskinerna ska helst stå i ett separat avskärmat utrymme där människor endast vistas korta stunder.
 • Hur ser städrutinerna ut, hur följs dessa och vilka rengöringsmedel används? Be om specifikationer och undersök substanserna t ex via nätet till en början.
 • Hur ser protokollen ut för senaste ventilationsbesiktningen (OVK)? Finns avvikelser som inte är åtgärdade? Kräv åtgärder.


Lägg grunden för att skapa ett bra inneklimat

Om du vill skapa ett kontrollerat och hälsosamt inneklimat på t ex din arbetsplats rekomenderar vi följande arbetsgång:


 • Beställ en klimatmätning från oss.
 • Gå igenom de punkter och åtgärder vi beskrivit ovan själv
 • Beställ en uppföljande klimatmätning för att säkerställa förbättringar.
 • Om problem och symptom kvarstår behöver luften renas. I så fall hjälps vi åt därifrån.