REN LUFT ÄR LIVSVIKTIGT

Du andas cirka 20.000 liter luft per dygn. Se upp med besvär och sytmptom.

Var vaksam på skadlig inneluft

Publicerad 2016-08-10

Vanliga symptom vid dålig inomhusmiljö är huvudvärk, upplevelsen av torr luft, irriterade ögon, torra slemhinnor, klåda, koncentrations-svårigheter och trötthet. Det är oftast små så kallade mikropartiklar som orsakar besvären.


Om du upplever symptom eller på annat sätt att luften är dålig ska du ta det på allvar och åtgärda problemet. Långvarig exponering och inandning av mikropartiklar kan ge både astma och kol.

Luften förorenas ofta på grund av de aktiviteter som brukar pågå i lokalerna på t ex arbetsplatsen; pappershantering, skriva och sudda whiteboarden och användning av datorer eller andra elektroniska apparater, rengörings-medel samt alla partiklar vi människor sprider.


Problemen är vanliga trots att ventilationen är fullgod. På arbetsplatsen är det arbetsgivaren som bär ansvaret för arbetsmiljön. Detta gäller i högsta grad även luftmiljön.

Tyvärr finns det idag endast gränsvärden för halterna av koldioxid CO2 förutom en rad giftiga ämnen.


För mikropartiklar i allmänhet finns inga gränsvärden från myndigheterna.


Men det är enkelt att mäta förekomsten av mikropartiklar och vi vet var gränsen går för klagomål och besvär genom 1000-tals gjorda mätningar.